دیکشنری تلفظ کلمات لانگمن

Longman Pronunciation Dictionary

حجم : 616MB | حجم پس از استخراج : 602MB
زبان آموزش : انگلیسی | نحوه آموزش : تعاملی (interactive)
تاریخ انتشار : ۱۵ فروردین ۱۳۹۴
بازدید : 558 |
لینک کوتاه :

یکی از مهمترین پیش‌نیازها در برقراری ارتباط کلامی موثر و صحیح به زبانهای مختلف، تلفظ صحیح کلمات و لغات می‌باشد. متاسفانه به دلیل عدم وجود منابع گفتاری و شنیداری مداوم، بسیاری از افراد قادر به ادای صحیح و تلفظ دقیق کلمات نیستند و ...