دیکشنری تلفظ کلمات لانگمن

Longman Pronunciation Dictionary

حجم : 616MB
زبان آموزش : انگلیسی | نحوه آموزش : تعاملی (interactive)
تاریخ بروزرسانی : ۱۵ شهریور ۱۳۹۷ | تاریخ انتشار : ۱۵ فروردین ۱۳۹۴
بازدید : 646 |
لینک کوتاه :

یکی از مهمترین پیش‌نیازها در برقراری ارتباط کلامی موثر و صحیح به زبانهای مختلف، تلفظ صحیح کلمات و لغات می‌باشد. متاسفانه به دلیل عدم وجود منابع گفتاری و شنیداری مداوم، بسیاری از افراد قادر به ادای صحیح و تلفظ دقیق کلمات نیستند و ...