نمایش لیست مطالب اخیر در سایت شما

در صورتی که تمایل داشته باشید می‌توانید لیست مطالب اخیر وب سایت سافت سرا را در سایت یا وبلاگ خود نمایش دهید.
برای انجام این کار کافیست کد مربوط به حالت مورد نظر را کپی و در بخش مربوطه در سایت یا وبلاگ خود درج کنید. حالتهای موجود عبارتند از:

نمایش لیست ۱۰ مطلب اخیر سایت

این کد لیست ۱۰ مطلب اخیر سایت اعم از نرم افزارها، بازیها، آموزشها، پروژه‌ها، کتابهای الکترونیکی و … را در سایت شما نمایش می‌دهد. برا درج این حالت در وب سایت خود کافیست کد زیر را کپی و در بخش مورد نظر درج کنید.

اگر کد فوق بر روی وب سایت شما جواب نداد، می‌توانید از کد زیر استفاده کنید.

نمونه نهایی این کد در سایت شما به صورت زیر خواهد بود:

اگر احساس می‌کنید ابعاد کادر موجود متناسب با سایت شما نیست، می‌توانید ابعاد را به دلخواه تغییر دهید.
همچنین می‌توانید لیست مطالب اخیر را بدون آیکن و با ساختاری ساده در سایت خود نمایش دهید.
برای این منظور می‌توانید از کد زیر استفاده کنید.

اگر کد فوق بر روی وب سایت شما جواب نداد، می‌توانید از کد زیر استفاده کنید.

نمونه نهایی این کد در سایت شما به صورت زیر خواهد بود:

نمایش لیست ۱۰ نرم افزار اخیر سایت

این کد لیست ۱۰ نرم افزار اخیر سایت را در سایت شما نمایش می‌دهد. برای درج این حالت در وب سایت خود کافیست کد زیر را کپی و در بخش مورد نظر درج کنید.

نمونه نهایی این کد در سایت شما به صورت زیر خواهد بود:

اگر احساس می‌کنید ابعاد کادر موجود متناسب با سایت شما نیست، می‌توانید ابعاد را به دلخواه تغییر دهید.
همچنین می‌توانید لیست نرم افزارهای اخیر را بدون آیکن و با ساختاری ساده در سایت خود نمایش دهید.
برای این منظور می‌توانید از کد زیر استفاده کنید.

نمونه نهایی این کد در سایت شما به صورت زیر خواهد بود:

نمایش لیست ۱۰ بازی اخیر سایت

این کد لیست ۱۰ بازی و ابزارهای مربوطه اخیر سایت را در سایت شما نمایش می‌دهد. برای درج این حالت در وب سایت خود کافیست کد زیر را کپی و در بخش مورد نظر درج کنید.

نمونه نهایی این کد در سایت شما به صورت زیر خواهد بود:

اگر احساس می‌کنید ابعاد کادر موجود متناسب با سایت شما نیست، می‌توانید ابعاد را به دلخواه تغییر دهید.
همچنین می‌توانید لیست نرم افزارهای اخیر را بدون آیکن و با ساختاری ساده در سایت خود نمایش دهید.
برای این منظور می‌توانید از کد زیر استفاده کنید.

نمونه نهایی این کد در سایت شما به صورت زیر خواهد بود:

نمایش لیست ۱۰ آموزش اخیر سایت

این کد لیست ۱۰ آموزش اخیر سایت را در سایت شما نمایش می‌دهد. برای درج این حالت در وب سایت خود کافیست کد زیر را کپی و در بخش مورد نظر درج کنید.

نمونه نهایی این کد در سایت شما به صورت زیر خواهد بود:

اگر احساس می‌کنید ابعاد کادر موجود متناسب با سایت شما نیست، می‌توانید ابعاد را به دلخواه تغییر دهید.
همچنین می‌توانید لیست نرم افزارهای اخیر را بدون آیکن و با ساختاری ساده در سایت خود نمایش دهید.
برای این منظور می‌توانید از کد زیر استفاده کنید.

نمونه نهایی این کد در سایت شما به صورت زیر خواهد بود: