گزارش ارائه نسخه جدید

در صورتی که نسخه جدیدتری از ابزارهای موجود در سافت سرا را در وب سایت دیگری مشاهده کردهاید، میتوانید آن را برای ما ارسال کنید تا بررسی و در اسرع وقت در سایت قرار گیرد.

    نام شما (الزامی)

    ایمیل (الزامی)

    آدرس پست مربوطه در سافت سرا (الزامی)

    آدرس (های) نسخه جدید در سایتهای دیگر (الزامی)

    توضیحات (اگر توضیحات یا پیام خاصی دارید، در فیلد زیر وارد کنید)