تابلوی اعلانات سافت سرا
  • دسته بندی موبایل در سایت ایجاد شد
  • برداشتن محدودیت عضویت ویژه در تمام پستها
  • سایت و سرور دانلود سافت سرا در ایران قرار دارد
  • تماس با سافت سرا از طریق تلگرام

RealDevelop Portuguese(Brazil)-Farsi

1 امتیاز2 امتیاز3 امتیاز4 امتیاز5 امتیاز

آموزش زبان پرتغالی (برزیل) و فارسی در قالب محاوره (دو سویه)

آموزش زبان پرتغالی (برزیل) و فارسی در قالب محاوره (دو سویه)

RealDevelop Portuguese(Brazil)-Farsi

حجم : 177MB |
حجم پس از استخراج : 225MB
زبان آموزش : فارسی |
نحوه آموزش : ویدیویی
زمان آموزش : 3 ساعت و 8 دقیقه | ابعاد : 1280x720
تاریخ بروزرسانی : ۹ شهریور ۱۳۹۷
|
تاریخ انتشار : ۱۱ دی ۱۳۹۳
بازدید : 1,384 |
لینک کوتاه :

Real Develop یک شبکه اینترنتی تولید فیلمهای آموزش محاوره‌ای زبان به شکل دو سویه و در قالب انیمیشنهای ساده است.در این سری آموزشها دو کارکتر با زبان متفاوت به بیان جملات و اصطلاحات کاربردی مورد نیاز در مکالمات روزمره و شرایط و مکانهای ...

RealDevelop Japanese-Farsi

1 امتیاز2 امتیاز3 امتیاز4 امتیاز5 امتیاز

آموزش زبان ژاپنی و فارسی در قالب محاوره (دو سویه)

آموزش زبان ژاپنی و فارسی در قالب محاوره (دو سویه)

RealDevelop Japanese-Farsi

حجم : 208MB |
حجم پس از استخراج : 259MB
زبان آموزش : فارسی |
نحوه آموزش : ویدیویی
زمان آموزش : 3 ساعت و 29 دقیقه | ابعاد : 1280x720
تاریخ بروزرسانی : ۹ شهریور ۱۳۹۷
|
تاریخ انتشار : ۱۱ دی ۱۳۹۳
بازدید : 717 |
لینک کوتاه :

Real Develop یک شبکه اینترنتی تولید فیلمهای آموزش محاوره‌ای زبان به شکل دو سویه و در قالب انیمیشنهای ساده است.در این سری آموزشها دو کارکتر با زبان متفاوت به بیان جملات و اصطلاحات کاربردی مورد نیاز در مکالمات روزمره و شرایط و مکانهای ...

RealDevelop Spanish-Farsi

1 امتیاز2 امتیاز3 امتیاز4 امتیاز5 امتیاز

آموزش زبان اسپانیایی و فارسی در قالب محاوره (دو سویه)

آموزش زبان اسپانیایی و فارسی در قالب محاوره (دو سویه)

RealDevelop Spanish-Farsi

حجم : 174MB |
حجم پس از استخراج : 220MB
زبان آموزش : فارسی |
نحوه آموزش : ویدیویی
زمان آموزش : 3 ساعت و 2 دقیقه | ابعاد : 1280x720
تاریخ بروزرسانی : ۹ شهریور ۱۳۹۷
|
تاریخ انتشار : ۱۱ دی ۱۳۹۳
بازدید : 806 |
لینک کوتاه :

Real Develop یک شبکه اینترنتی تولید فیلمهای آموزش محاوره‌ای زبان به شکل دو سویه و در قالب انیمیشنهای ساده است.در این سری آموزشها دو کارکتر با زبان متفاوت به بیان جملات و اصطلاحات کاربردی مورد نیاز در مکالمات روزمره و شرایط و مکانهای ...

RealDevelop Russian-Farsi

1 امتیاز2 امتیاز3 امتیاز4 امتیاز5 امتیاز

آموزش زبان روسی و فارسی در قالب محاوره (دو سویه)

آموزش زبان روسی و فارسی در قالب محاوره (دو سویه)

RealDevelop Russian-Farsi

حجم : 175MB |
حجم پس از استخراج : 223MB
زبان آموزش : فارسی |
نحوه آموزش : ویدیویی
زمان آموزش : 3 ساعت و 10 دقیقه | ابعاد : 1280x720
تاریخ بروزرسانی : ۹ شهریور ۱۳۹۷
|
تاریخ انتشار : ۱۱ دی ۱۳۹۳
بازدید : 1,436 |
لینک کوتاه :

Real Develop یک شبکه اینترنتی تولید فیلمهای آموزش محاوره‌ای زبان به شکل دو سویه و در قالب انیمیشنهای ساده است.در این سری آموزشها دو کارکتر با زبان متفاوت به بیان جملات و اصطلاحات کاربردی مورد نیاز در مکالمات روزمره و شرایط و مکانهای ...

RealDevelop German-Farsi

1 امتیاز2 امتیاز3 امتیاز4 امتیاز5 امتیاز

آموزش زبان آلمانی و فارسی در قالب محاوره (دو سویه)

آموزش زبان آلمانی و فارسی در قالب محاوره (دو سویه)

RealDevelop German-Farsi

حجم : 176MB |
حجم پس از استخراج : 220MB
زبان آموزش : فارسی |
نحوه آموزش : ویدیویی
زمان آموزش : 3 ساعت و 2 دقیقه | ابعاد : 1280x720
تاریخ بروزرسانی : ۹ شهریور ۱۳۹۷
|
تاریخ انتشار : ۱۱ دی ۱۳۹۳
بازدید : 990 |
لینک کوتاه :

Real Develop یک شبکه اینترنتی تولید فیلمهای آموزش محاوره‌ای زبان به شکل دو سویه و در قالب انیمیشنهای ساده است.در این سری آموزشها دو کارکتر با زبان متفاوت به بیان جملات و اصطلاحات کاربردی مورد نیاز در مکالمات روزمره و شرایط و مکانهای ...

RealDevelop French-Farsi

1 امتیاز2 امتیاز3 امتیاز4 امتیاز5 امتیاز

آموزش زبان فرانسوی و فارسی در قالب محاوره (دو سویه)

آموزش زبان فرانسوی و فارسی در قالب محاوره (دو سویه)

RealDevelop French-Farsi

حجم : 181MB |
حجم پس از استخراج : 228MB
زبان آموزش : فارسی |
نحوه آموزش : ویدیویی
زمان آموزش : 3 ساعت و 7 دقیقه | ابعاد : 1280x720
تاریخ بروزرسانی : ۹ شهریور ۱۳۹۷
|
تاریخ انتشار : ۱۱ دی ۱۳۹۳
بازدید : 969 |
لینک کوتاه :

Real Develop یک شبکه اینترنتی تولید فیلمهای آموزش محاوره‌ای زبان به شکل دو سویه و در قالب انیمیشنهای ساده است.در این سری آموزشها دو کارکتر با زبان متفاوت به بیان جملات و اصطلاحات کاربردی مورد نیاز در مکالمات روزمره و شرایط و مکانهای ...

RealDevelop Turkish-Farsi

1 امتیاز2 امتیاز3 امتیاز4 امتیاز5 امتیاز

آموزش زبان ترکی (استانبولی) و فارسی در قالب محاوره (دو سویه)

آموزش زبان ترکی (استانبولی) و فارسی در قالب محاوره (دو سویه)

RealDevelop Turkish-Farsi

حجم : 184MB |
حجم پس از استخراج : 234MB
زبان آموزش : فارسی |
نحوه آموزش : ویدیویی
زمان آموزش : 3 ساعت و 1 دقیقه | ابعاد : 1280x720
تاریخ بروزرسانی : ۹ شهریور ۱۳۹۷
|
تاریخ انتشار : ۴ دی ۱۳۹۳
بازدید : 1,645 |
لینک کوتاه :

Real Develop یک شبکه اینترنتی تولید فیلمهای آموزش محاوره‌ای زبان به شکل دو سویه و در قالب انیمیشنهای ساده است.در این سری آموزشها دو کارکتر با زبان متفاوت به بیان جملات و اصطلاحات کاربردی مورد نیاز در مکالمات روزمره و شرایط و مکانهای ...

RealDevelop Arabic-Farsi

1 امتیاز2 امتیاز3 امتیاز4 امتیاز5 امتیاز

آموزش زبان عربی و فارسی در قالب محاوره (دو سویه)

آموزش زبان عربی و فارسی در قالب محاوره (دو سویه)

RealDevelop Arabic-Farsi

حجم : 180MB |
حجم پس از استخراج : 221MB
زبان آموزش : فارسی |
نحوه آموزش : ویدیویی
زمان آموزش : 2 ساعت و 58 دقیقه | ابعاد : 1280x720
تاریخ بروزرسانی : ۹ شهریور ۱۳۹۷
|
تاریخ انتشار : ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۳
بازدید : 4,539 |
لینک کوتاه :

Real Develop یک شبکه اینترنتی تولید فیلمهای آموزش محاوره‌ای زبان به شکل دو سویه و در قالب انیمیشنهای ساده است.در این سری آموزشها دو کارکتر با زبان متفاوت به بیان جملات و اصطلاحات کاربردی مورد نیاز در مکالمات روزمره و شرایط و مکانهای ...

RealDevelop English-Farsi

1 امتیاز2 امتیاز3 امتیاز4 امتیاز5 امتیاز

آموزش زبان انگلیسی و فارسی در قالب محاوره (دو سویه)

آموزش زبان انگلیسی و فارسی در قالب محاوره (دو سویه)

RealDevelop English-Farsi

حجم : 178MB |
حجم پس از استخراج : 213MB
زبان آموزش : فارسی |
نحوه آموزش : ویدیویی
زمان آموزش : 2 ساعت و 41 دقیقه | ابعاد : 1280x720
تاریخ بروزرسانی : ۹ شهریور ۱۳۹۷
|
تاریخ انتشار : ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۳
بازدید : 3,831 |
لینک کوتاه :

Real Develop یک شبکه اینترنتی تولید فیلمهای آموزش محاوره‌ای زبان به شکل دو سویه و در قالب انیمیشنهای ساده است.در این سری آموزشها دو کارکتر با زبان متفاوت به بیان جملات و اصطلاحات کاربردی مورد نیاز در مکالمات روزمره و شرایط و مکانهای ...