بهبود محدوده دینامیکی و افزایش کیفیت عکس

IDRMyImage v2.2 x86 x64 | IDRMyImage PlugIn v2.2 x86 x64

حجم : 45MB
نوع فعال سازی : بدون نیاز |
وب سایت سازنده : Filip Krolupper
تاریخ انتشار : 29 بهمن 1394
بازدید : 664 |
لینک کوتاه :

تمام عناصر تشکیل دهنده یک تصویر در مجموعه‌ای از نقاط و پیکسلها خلاصه می‌شوند که با قرارگیری در کنار یکدیگر تصویر مربوطه و نیز مجموعه ای از مفاهیم و خصوصیتها را می‌سازند. یکی از این مفاهیم محدوده دینامیکی است که بیانگر تفاوت میزان ...