تبدیل عناصر کپلر به استاندارد TLE

KepsToTLE v1.0

حجم : 187KB | حجم پس از استخراج : 448KB
نوع فعال سازی : رایگان (بدون نیاز) |
وب سایت سازنده : Gabriel Rivat
تاریخ انتشار : ۸ مرداد ۱۳۹۴
بازدید : 311 |
لینک کوتاه :

به اطلاعات خاصی که برای تعیین و موقعیت‌یابی یک ماهواره خاص در فضا استفاده می‌شود عناصر کپلر می گویند. این مجموعه شامل فهرستی از اعداد، مبدا سال، روز و بخشهای آن، تناوب نرخ تخریب، آرگومانهای حضیض زمینی، زاویه میل، گریز از مرکز، ...