جستجو و پاکسازی پوشه‌های خالی

Remove Empty Directories 2.2.0.0

حجم : 330KB | حجم پس از استخراج : 346KB
نوع فعال سازی : رایگان (بدون نیاز) |
وب سایت سازنده : Jonas John
تاریخ انتشار : ۹ اسفند ۱۳۹۲
بازدید : 678 |
لینک کوتاه :

شاید جستجو و حذف پوشه‌های خالی موضوع مهمی به نظر نرسد، اما ممکن است با شرایطی مواجه شویم که نیاز به انجام چنین کاری داشته باشیم. در این صورت همین موضوع ساده و بی اهمیت ممکن است بسیار پیچیده و طافت فرسا شود. از اینرو وجود ابزاری که ...