جستجو و پاکسازی پوشه‌های خالی

Remove Empty Directories v2.2.0.0

حجم : 330KB
نوع فعال سازی : رایگان (بدون نیاز) |
وب سایت سازنده : Jonas John
تاریخ انتشار : ۹ اسفند ۱۳۹۲
بازدید : 1,196 |
لینک کوتاه :

شاید جستجو و حذف پوشه‌های خالی موضوع مهمی به نظر نرسد، اما ممکن است با شرایطی مواجه شویم که نیاز به انجام چنین کاری داشته باشیم. در این صورت همین موضوع ساده و بی اهمیت ممکن است بسیار پیچیده و طافت‌فرسا شود. از ...