پیش‌بینی واکنشهای شیمیایی خطرناک

Chemical Reactivity Worksheet (CRW) 3.0.1

حجم : 28MB
نوع فعال سازی : رایگان (بدون نیاز) |
وب سایت سازنده : OR&R
تاریخ انتشار : ۲ مهر ۱۳۹۳
بازدید : 1,262 |
لینک کوتاه :

خواص شیمیایی یک ماده به مجموعه ویژگی‌هایی كه تمایل یا عدم تمایل آن ماده را برای شركت در یک تغییر شیمیایی بیان می كند اطلاق می‌شود. این واکنش در شرایط خاص می‌تواند تشدید شده و سبب بروز حوادث و خطراتی نظیر آتش‌سوزی یا ...