تابلوی اعلانات سافت سرا
  • استخراج فایلهای RAR در گوشی‌های اندروید
  • تعامل با دارندگان سایت و وبلاگ
  • دسته بندی موبایل در سایت ایجاد شد
  • برداشتن محدودیت عضویت ویژه در تمام پستها
  • سایت و سرور دانلود سافت سرا در ایران قرار دارد

RealDevelop English-Farsi

آموزش زبان انگلیسی و فارسی در قالب محاوره (دو سویه)

آموزش زبان انگلیسی و فارسی در قالب محاوره (دو سویه)

RealDevelop English-Farsi

حجم : 178MB |
حجم پس از استخراج : 213MB
زبان آموزش : فارسی |
نحوه آموزش : ویدیویی
زمان آموزش : 2 ساعت و 41 دقیقه | ابعاد : 1280x720
تاریخ بروزرسانی : 9 شهریور 1397
|
تاریخ انتشار : 16 اردیبهشت 1393
بازدید : 4,097 |
لینک کوتاه :

Real Develop یک شبکه اینترنتی تولید فیلمهای آموزش محاوره‌ای زبان به شکل دو سویه و در قالب انیمیشنهای ساده است.در این سری آموزشها دو کارکتر با زبان متفاوت به بیان جملات و اصطلاحات کاربردی مورد نیاز در مکالمات روزمره و شرایط و مکانهای ...

RealDevelop Arabic-Farsi

آموزش زبان عربی و فارسی در قالب محاوره (دو سویه)

آموزش زبان عربی و فارسی در قالب محاوره (دو سویه)

RealDevelop Arabic-Farsi

حجم : 180MB |
حجم پس از استخراج : 221MB
زبان آموزش : فارسی |
نحوه آموزش : ویدیویی
زمان آموزش : 2 ساعت و 58 دقیقه | ابعاد : 1280x720
تاریخ بروزرسانی : 9 شهریور 1397
|
تاریخ انتشار : 16 اردیبهشت 1393
بازدید : 4,906 |
لینک کوتاه :

Real Develop یک شبکه اینترنتی تولید فیلمهای آموزش محاوره‌ای زبان به شکل دو سویه و در قالب انیمیشنهای ساده است.در این سری آموزشها دو کارکتر با زبان متفاوت به بیان جملات و اصطلاحات کاربردی مورد نیاز در مکالمات روزمره و شرایط و مکانهای ...

RealDevelop Turkish-Farsi

آموزش زبان ترکی (استانبولی) و فارسی در قالب محاوره (دو سویه)

آموزش زبان ترکی (استانبولی) و فارسی در قالب محاوره (دو سویه)

RealDevelop Turkish-Farsi

حجم : 184MB |
حجم پس از استخراج : 234MB
زبان آموزش : فارسی |
نحوه آموزش : ویدیویی
زمان آموزش : 3 ساعت و 1 دقیقه | ابعاد : 1280x720
تاریخ بروزرسانی : 9 شهریور 1397
|
تاریخ انتشار : 4 دی 1393
بازدید : 1,972 |
لینک کوتاه :

Real Develop یک شبکه اینترنتی تولید فیلمهای آموزش محاوره‌ای زبان به شکل دو سویه و در قالب انیمیشنهای ساده است.در این سری آموزشها دو کارکتر با زبان متفاوت به بیان جملات و اصطلاحات کاربردی مورد نیاز در مکالمات روزمره و شرایط و مکانهای ...

RealDevelop French-Farsi

آموزش زبان فرانسوی و فارسی در قالب محاوره (دو سویه)

آموزش زبان فرانسوی و فارسی در قالب محاوره (دو سویه)

RealDevelop French-Farsi

حجم : 181MB |
حجم پس از استخراج : 228MB
زبان آموزش : فارسی |
نحوه آموزش : ویدیویی
زمان آموزش : 3 ساعت و 7 دقیقه | ابعاد : 1280x720
تاریخ بروزرسانی : 9 شهریور 1397
|
تاریخ انتشار : 11 دی 1393
بازدید : 1,150 |
لینک کوتاه :

Real Develop یک شبکه اینترنتی تولید فیلمهای آموزش محاوره‌ای زبان به شکل دو سویه و در قالب انیمیشنهای ساده است.در این سری آموزشها دو کارکتر با زبان متفاوت به بیان جملات و اصطلاحات کاربردی مورد نیاز در مکالمات روزمره و شرایط و مکانهای ...

RealDevelop German-Farsi

آموزش زبان آلمانی و فارسی در قالب محاوره (دو سویه)

آموزش زبان آلمانی و فارسی در قالب محاوره (دو سویه)

RealDevelop German-Farsi

حجم : 176MB |
حجم پس از استخراج : 220MB
زبان آموزش : فارسی |
نحوه آموزش : ویدیویی
زمان آموزش : 3 ساعت و 2 دقیقه | ابعاد : 1280x720
تاریخ بروزرسانی : 9 شهریور 1397
|
تاریخ انتشار : 11 دی 1393
بازدید : 1,167 |
لینک کوتاه :

Real Develop یک شبکه اینترنتی تولید فیلمهای آموزش محاوره‌ای زبان به شکل دو سویه و در قالب انیمیشنهای ساده است.در این سری آموزشها دو کارکتر با زبان متفاوت به بیان جملات و اصطلاحات کاربردی مورد نیاز در مکالمات روزمره و شرایط و مکانهای ...

RealDevelop Russian-Farsi

آموزش زبان روسی و فارسی در قالب محاوره (دو سویه)

آموزش زبان روسی و فارسی در قالب محاوره (دو سویه)

RealDevelop Russian-Farsi

حجم : 175MB |
حجم پس از استخراج : 223MB
زبان آموزش : فارسی |
نحوه آموزش : ویدیویی
زمان آموزش : 3 ساعت و 10 دقیقه | ابعاد : 1280x720
تاریخ بروزرسانی : 9 شهریور 1397
|
تاریخ انتشار : 11 دی 1393
بازدید : 1,656 |
لینک کوتاه :

Real Develop یک شبکه اینترنتی تولید فیلمهای آموزش محاوره‌ای زبان به شکل دو سویه و در قالب انیمیشنهای ساده است.در این سری آموزشها دو کارکتر با زبان متفاوت به بیان جملات و اصطلاحات کاربردی مورد نیاز در مکالمات روزمره و شرایط و مکانهای ...

RealDevelop Spanish-Farsi

آموزش زبان اسپانیایی و فارسی در قالب محاوره (دو سویه)

آموزش زبان اسپانیایی و فارسی در قالب محاوره (دو سویه)

RealDevelop Spanish-Farsi

حجم : 174MB |
حجم پس از استخراج : 220MB
زبان آموزش : فارسی |
نحوه آموزش : ویدیویی
زمان آموزش : 3 ساعت و 2 دقیقه | ابعاد : 1280x720
تاریخ بروزرسانی : 9 شهریور 1397
|
تاریخ انتشار : 11 دی 1393
بازدید : 928 |
لینک کوتاه :

Real Develop یک شبکه اینترنتی تولید فیلمهای آموزش محاوره‌ای زبان به شکل دو سویه و در قالب انیمیشنهای ساده است.در این سری آموزشها دو کارکتر با زبان متفاوت به بیان جملات و اصطلاحات کاربردی مورد نیاز در مکالمات روزمره و شرایط و مکانهای ...

RealDevelop Japanese-Farsi

آموزش زبان ژاپنی و فارسی در قالب محاوره (دو سویه)

آموزش زبان ژاپنی و فارسی در قالب محاوره (دو سویه)

RealDevelop Japanese-Farsi

حجم : 208MB |
حجم پس از استخراج : 259MB
زبان آموزش : فارسی |
نحوه آموزش : ویدیویی
زمان آموزش : 3 ساعت و 29 دقیقه | ابعاد : 1280x720
تاریخ بروزرسانی : 9 شهریور 1397
|
تاریخ انتشار : 11 دی 1393
بازدید : 818 |
لینک کوتاه :

Real Develop یک شبکه اینترنتی تولید فیلمهای آموزش محاوره‌ای زبان به شکل دو سویه و در قالب انیمیشنهای ساده است.در این سری آموزشها دو کارکتر با زبان متفاوت به بیان جملات و اصطلاحات کاربردی مورد نیاز در مکالمات روزمره و شرایط و مکانهای ...

RealDevelop Portuguese(Brazil)-Farsi

آموزش زبان پرتغالی (برزیل) و فارسی در قالب محاوره (دو سویه)

آموزش زبان پرتغالی (برزیل) و فارسی در قالب محاوره (دو سویه)

RealDevelop Portuguese(Brazil)-Farsi

حجم : 177MB |
حجم پس از استخراج : 225MB
زبان آموزش : فارسی |
نحوه آموزش : ویدیویی
زمان آموزش : 3 ساعت و 8 دقیقه | ابعاد : 1280x720
تاریخ بروزرسانی : 9 شهریور 1397
|
تاریخ انتشار : 11 دی 1393
بازدید : 1,880 |
لینک کوتاه :

Real Develop یک شبکه اینترنتی تولید فیلمهای آموزش محاوره‌ای زبان به شکل دو سویه و در قالب انیمیشنهای ساده است.در این سری آموزشها دو کارکتر با زبان متفاوت به بیان جملات و اصطلاحات کاربردی مورد نیاز در مکالمات روزمره و شرایط و مکانهای ...