شبیه‌سازی بازیهای Xbox 360 بر روی کامپیوتر

Cxbx 0.7.9 Pre4 Trace | Xeon 1.0 (Xbox Emulators)

حجم : 992KB |
حجم پس از استخراج : 7MB
نوع فعال سازی : رایگان (بدون نیاز)
تاریخ انتشار : ۱۵ اسفند ۱۳۹۳
بازدید : 18,376 |
لینک کوتاه :

تقریبا برای تمام کنسولهای بازی شبیه‌سازهایی برای اجرای بازیهای مربوطه بر روی کامپیوتر نیز ارائه می‌شود. کنسول Xbox نیز از این قاعده مستثنی نبوده و شبیه‌سازهای مختلفی نظیر Cxbx و Xeon برای بازیهای آن ارائه شده است. این نرم افزارها با شبیه‌سازی کنسول ...