تجزیه و تحلیل داده‌های آماری

EasyFit Professional v5.60 | v5.50

حجم : 8MB
نوع فعال سازی : Crack |
وب سایت سازنده : MathWave
تاریخ بروزرسانی : ۱۱ مهر ۱۳۹۹
|
تاریخ انتشار : ۱۱ شهریور ۱۳۹۳
بازدید : 4,749 |
لینک کوتاه :

در مباحث آمار و احتمالات، تابع توزیع احتمال بیانگر احتمال وقوع هر یک از مقادیر متغیر تصادفی و یا احتمال قرار گرفتن متغیر در یک بازه مشخص می‌باشد. به زبان ریاضی تابع توزیع احتمال (Probability Distribution Function) تابعی است که احتمال آنکه متغیر ...