تجزیه و تحلیل داده‌های آماری

EasyFit Pro 5.50

حجم : 6MB | حجم پس از استخراج : 6MB
نوع فعال سازی : Patch |
وب سایت سازنده : MathWave
تاریخ انتشار : ۱۱ شهریور ۱۳۹۳
بازدید : 836 |
لینک کوتاه :

در مباحث آمار و احتمالات، تابع توزیع احتمال بیانگر احتمال وقوع هر یک از مقادیر متغیر تصادفی و یا احتمال قرار گرفتن متغیر در یک بازه مشخص می‌باشد. به زبان ریاضی تابع توزیع احتمال (Probability Distribution Function) تابعی است که احتمال آنکه متغیر ...