کتاب اطلاعات عمومی در مورد برخی از حیوانات

Public Information About Some of The Animals

حجم : 7MB
زبان کتاب : فارسی |
فرمت کتاب : PDF
|
تعداد صفحات : 69
تاریخ انتشار : ۳ دی ۱۳۹۵
بازدید : 1,375 |
لینک کوتاه :

حیوانات و دنیای آنها همیشه برای انسانها و به خصوص کودکان جالب بوده است. اغلب افراد در مورد حیوانات ذهنیتی خاص با توجه به روحیات خودشان دارند که البته اغلب اوقات این برداشتها نادرستها است. شناخت حیوانات و تفاوتهای رفتاری آنها با انسانها ...