رسم نمودار از معادلات و توابع تک مجهولی

MathSol EqPlot v1.3.34 [Equation Graph Plotter]

حجم : 1MB
نوع فعال سازی : Serial |
وب سایت سازنده : MathSol
تاریخ بروزرسانی : ۵ دی ۱۳۹۸
|
تاریخ انتشار : ۱۲ شهریور ۱۳۹۳
بازدید : 705 |
لینک کوتاه :

MathSol EqPlot نرم افزاری کاربردی برای رسم سریع و آسان نمودار معادلات و توابع تک مجهولی ساده و پیچیده است. برای رسم نمودار توسط این برنامه کافیست معادله خود را با استفاده از عبارات جبری، مجذور، توابع مثلثاتی و ... تعریف و سپس ...