پیش‌بینی واکنشهای شیمیایی خطرناک

Chemical Reactivity Worksheet (CRW) v4.0.3 x86 x64 | v3.0.1

حجم : 96MB
نوع فعال سازی : رایگان (بدون نیاز) |
وب سایت سازنده : OR&R
تاریخ بروزرسانی : ۱۱ مهر ۱۳۹۹
|
تاریخ انتشار : ۲ مهر ۱۳۹۳
بازدید : 1,618 |
لینک کوتاه :

خواص شیمیایی یک ماده به مجموعه ویژگی‌هایی كه تمایل یا عدم تمایل آن ماده را برای شركت در یک تغییر شیمیایی بیان می‌كند اطلاق می‌شود. این واکنش در شرایط خاص می‌تواند تشدید شود. به این ترتیب می‌تواند سبب بروز حوادث و خطراتی نظیر ...